POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

 

Poslovni uspjeh CHEMLOG d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših kupaca, dobavljača, zajednice u kojoj djelujemo i radnika. Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu kupaca kvalitetom naših usluga, poštivanjem definiranih rokova, osiguranjem dostupnosti informacija o našim uslugama te osiguravanjem ispunjavanja zahtjeva kupaca i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva vezanih za:

 • prepakiravanje, skladištenje i prodaja agrokemijskih sredstava
 • očuvanje okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu
 • planiranim i nadziranim uvjetima realizacije usluge
 • vanjsku komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama; vlasnikom, zaposlenicima, dobavljačima i zajednici u kojoj djelujemo
 • poticanje sudjelovanja predstavnika zaposlenika u primjeni, održavanju i razvoju integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Visoka kvaliteta usluge biti će osigurana primjenom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, temeljenog na zahtjevima norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, i ISO 45001:2018.

Politika integriranog sustava upravljanja ogleda se u sljedećim smjernicama:

 • pridaje se velika važnost dobrim i iskrenim odnosima sa kupcima, lokalnim i državnim tijelima vlasti te lokalnom zajednicom
 • razvijati i održavati kooperativne odnose s kupcima u svrhu poboljšanja kvalitete
 • svakodnevno analizirati i preispitivati postupke te poduzimati radnje za povećanje zadovoljstva kupaca
 • zapošljavati, educirati, motivirati i zadržati kvalificirane zaposlenike
 • stalno poboljšavati kvalitetu usluga, pratiti i usvajati nove manje štetne tehnologije te racionalno trošiti energiju i resurse
 • ispunjavati zadane rokove izvršenja usluga
 • trajno održavati čisti okoliš i sprječavati onečišćenja
 • trajno provoditi mjere / kontrole zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te sprječavanja nastanka incidenata, ozljeda i oboljenja vezanih za rad.

Svi zaposlenici obvezni su:

 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka, striktno poštujući zakonske i druge zahtjeve koje je organizacija prihvatila
 • sukladno svojim odgovornostima poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva
 • voditi brigu da se spriječi onečišćenje okoliša i ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi
 • odgovorno gospodariti s prirodnim resursima.

Pleternica, 28.06.2021. godine

                                                                                     Član Uprave:

                                                                                    Tomica Colle